Historie

De stichting AAD is ontstaan uit een initiatief om te komen tot de ontwikkeling en totstandkoming van Kennisbruggen over de wereld.

De initiatiefnemers (Aad Huisman en Jan Hendriks) hebben in 2013 de Stichting AAD opgericht van waaruit deze kennisbruggen tot stand gebracht kunnen worden. Na een langere periode van voorbereiding en vooronderzoek in diverse doellanden voor (ontwikkelings-) samenwerking, heeft de stichting ervoor gekozen om in 2018 de kennisbrug SEH-AZP (Academisch Ziekenhuis Paramaribo) als speerpunt van beleid te benoemen.

De opgedane kennis die tijdens de aanloopperiode (2013-2017) is verzameld, heeft daarbij geleid tot de inrichting en organisatie van een kennisbrug met een fysieke en digitale component. Vanaf 2018 zullen er zowel medisch specialisten (SEH), als artsen in opleiding (Aio’s) over deze kennisbrug worden uitgezonden, waarbij de kernwaarden (gelijkwaardigheid, wederkerigheid, respect en nederigheid) nadrukkelijk zullen worden ingebracht als voertuig voor een waarden gedreven samenwerking.